První návštěva

První návštěva v poradně alternativní medicíny ERLEICHDA začíná rozborem obtíží, se kterými klient přichází. U dospělých předchází vstupnímu vyšetření vyplnění podrobného dotazníku. Jeho cílem je získání prvotních informací o zdravotním stavu klienta. Díky tomu je možné se při vlastní konzultaci soustředit na konkrétní obtíže a věnovat se tomu nejpodstatnějšímu. Informace získané v dotazníku rovněž umožňují předběžný výběr vhodné léčebné metody – tedy buď homeopatie, nebo tradiční čínské medicíny. Během konzultace probírám s klientem kromě jeho aktuálních zdravotních obtíží rovněž stravovací zvyklosti, životní styl, formy relaxace apod. Snažím se zjistit, jaké má klient představy o léčbě a jaké výsledky očekává.

Veškeré údaje sdělené klientem samozřejmě podléhají lékařskému tajemství. Frekvence kontrol je individuální, závisí na charakteru konkrétních obtíží klienta a zvolené metodě léčby.

Zpět na výpis novinek