ERLEICHDA
PORADNA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
HOMEOPATIE
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
VYDEJME SE SPOLEČNĚ
HLEDAT CESTU KE
ZDRAVÍ

Vstupte

Úvod

Smyslem setkávání v poradně ERLEICHDA je uvědomit si zodpovědnost za své zdraví a osvojit si aktivní přístup v péči o něj. Ve své léčebné praxi vycházím jak ze znalostí klasické medicíny, tak homeopatietradiční čínské medicíny (TČM), pracuji s výživou a metodami antroposofické medicíny, při terapiích pohybového aparátu je mi neustálou inspirací vlastní jógová praxe. Věnuji se jak akutním stavům, tak chronickým. Nejčastějšími tématy poradny jsou především chronické stavy, zánětlivá a degenerativní onemocnění, v poslední době stále častěji psychosomatická onemocnění a psychiatrické diagnózy včetně poruch příjmu potravy. Předmětem diagnostiky je nalezení skutečné příčiny/nebo příčin/, které vedly k nerovnováze a následné manifestaci nemoci. Terapeutickým cílem je pak jejich odstranění, znovunalezení rovnováhy a především pak její udržení.
Slovo ERLEICHDA pochází z knihy amerického spisovatele Toma Robbinse Parfém bláznivého tance a lze je přibližně přeložit jako „rozjasni se“. Přála bych si, aby každý klient odcházel z mé poradny „rozjasněn“, tedy s vírou ve vlastní léčebný potenciál.

O mně

MUDr. LUCIE GIRGLEOVÁ HERMANYOVÁ
Profilové foto

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu jsem krátce pracovala na radiologickém oddělení (Kantonspital Baden) ve Švýcarsku a následně několik let na neurologickém a rehabilitačním oddělení (Nemocnice Jihlava). K integrativní medicíně mě přivedla potřeba hlubšího porozumění příčinám problémů mých pacientů a blízkých. Postupně jsem začala studovat homeopatii, akupunkturu a tradiční čínskou medicínu. Čas strávený na mateřské dovolené jsem kromě péče o děti věnovala intenzivnímu prohlubování znalostí všech těchto metod. V následujících letech jsem se věnovala zejména studiu čínské fytoterapie a v postupem času dospěla i ke studiu výživy. Kromě akreditovaného kurzu výživového poradenství jsem absolvovala výživový kurs se zaměřením na rostlinnou stravu. Před šesti lety jsem zahájila napřed tříleté vzdělávání v rytmické masáži, na který plynule navázal další tříletý cyklus, který byl kromě opakování a prohlubování metody rytmické masáže věnován i studiu tzv. rytmických pohybových koupelí. V současné době jsem v rámci Iniciativy pro vzdělávání v rytmické masáži součástí běhu „docentského vzdělávání“, tedy budoucích školitelů v rytmické masáži. K mým dlouhodobým „profesním“ zájmům patří cvičení jógy. Začínala jsem s Iyengar jógou a průběžně se seznamovala s dalšími směry. Absolvovala jsem cvičitelský výcvik „Jóga v širších souvislostech“, který vyzdvihuje zdravotní  aspekty jógy a zároveň klade důraz na správné provedení ásán, tak aby si člověk cvičením neubližoval. V principu se metodicky se propojují „východní “ ásány a „iyengarovské“ pomůcky se „západními“ fyziokoncepty spirální dynamiky, myofasciálních linií a vývojové kineziologie. Za esenciální považuji osobní setkání s panem Vladimírem Vogeltanzem a jeho etikoterapií, jejíž principy se snažím uplatňovat jak v profesním, tak osobním životě.

Metody práce

Detail novinky/metody
První návštěva

Při první návštěvě v poradně si společně rozebereme obtíže, se kterými přicházíte.

Více informací

Detail novinky/metody
Rytmická masáž

Rytmická masáž

Více informací

Detail novinky/metody
Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM) je u nás známa především díky akupunktuře

Více informací

Detail novinky/metody
Homeopatie

V homeopatii se k léčbě se využívají vysoce zředěné látky

Více informací

Aktuality

Detail novinky/metody
Praha

Aktuální konzultační hodiny v Praze (2024)

Více informací

Detail novinky/metody
Jóga

Aktuálně nabízím pouze individuální lekce.

Více informací

Detail novinky/metody
Brno

Konzultace v Brně

Více informací

Ceník

Platný od 1. 1. 2024
Vstupní vyšetření/konzultace dospělí do 90 min.
1 800 Kč
Vstupní vyšetření/konzultace děti do 75 min.
1 600 Kč
Kontrolní vyšetření/konzultace děti do 45 min.
900 Kč
Kontrolní vyšetření/konzultace, individuální cvičení dospělí i děti  do 60 min.
1 000 Kč
Každých dalších započatých 10 min. nad rámec vyšetření/konzultace
200 Kč
Vyhodnocení jídelníčku včetně výživových doporučení
1000 Kč/60 min.
Aplikace kineziotejpu
100-300 Kč/dle množství materiálu/
Telef., sms, online konzultace
200 Kč/10 min.
Telef., sms, online konzultace/ víkendy, v pátek od 18,00 hodin a ve všední dny od 20,00 hodin/
300 Kč/10 min.
Zrušení termínu klientem 72 – 24 hodin před vyšetřením/konzultací
poplatek 50% z ceny
Zrušení termínu klientem méně než 24 hodin před vyšetřením/konzultací
poplatek 100% z ceny
pozn. doba zrušení termínu je počítána v pracovních dnech

Kontakt

MUDr. Lucie Girgleová Hermanyová
Žacléřská 1040/1
197 00 Praha
tel.: +420 777 027 605
e-mail: info@erleichda.cz
IČ: 02437350
bankovní spojení: mBank 670100-2211251933/6210