ERLEICHDA
PORADNA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
HOMEOPATIE
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
VYDEJME SE SPOLEČNĚ
HLEDAT CESTU KE
ZDRAVÍ

Vstupte

Úvod

Smyslem setkávání v poradně zdravého životního
stylu
ERLEICHDA je uvědomit si zodpovědnost za své zdraví a osvojit si aktivní
přístup k péči o něj. Ve své léčebné praxi se v současné době věnuji homeopatii
a tradiční čínské medicíně (TČM). Předmětem diagnostiky
je jak v homeopatii,
tak v čínské medicíně, nalezení skutečných příčin
nerovnováhy v organismu, která vedla ke zdravotním obtížím. Terapeutickým cílem je pak jejich
odstranění, znovunalezení rovnováhy a její udržení.
Slovo ERLEICHDA pochází z knihy amerického spisovatele Toma
Robbinse Parfém bláznivého tance a lze je přeložit přibližně jako „rozjasni se“. Přála
bych si, aby každý klient odcházel z mé poradny „rozjasněn“, tedy s vírou ve vlastní
léčebný potenciál.

O mně

MUDr. LUCIE GIRGLEOVÁ HERMANYOVÁ
Profilové foto

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu jsem krátce pracovala na radiologickém oddělení (Kantonspital Baden) ve Švýcarsku a následně několik let na rehabilitačním oddělení (Nemocnice Jihlava).
K integrativní medicíně mě přivedla potřeba hlubšího porozumění příčinám problémů mých pacientů a blízkých. Postupně jsem začala studovat homeopatii, akupunkturu a tradiční čínskou medicínu. Čas strávený na mateřské dovolené jsem kromě péče o děti věnovala intenzivnímu prohlubování znalostí všech těchto metod. Dalším mým dlouholetým zájmem je Iyengarova jóga, kterou aktivně praktikuji a zároveň již několik vyučuji v Jógacentru ve Vysočanech. Absolvovala jsem cvičitelský výcvik
„Jóga v širších souvislostech“, ve kterém se (mimo jiné) klade důraz na správné provedení ásán. Metodicky se propojují
„východní“ ásány a „Iyengarovské“ pomůcky se „západními“ koncepty spirální dynamiky a vývojové kineziologie. Za esenciální považuji osobní setkání s panem Vladimírem Vogeltanzem a jeho etikoterapií, jejíž principy se snažím uplatňovat jak v profesním, tak osobním životě. V současné době pokračuji ve studiu čínské fytoterapie a zároveň se již druhým rokem se vzdělávám v Rytmické masáži.

Metody práce

Detail novinky/metody
První návštěva

První návštěva v poradně alternativní medicíny ERLEICHDA začíná rozborem obtíží, se kterými klient přichází.

Více informací

Detail novinky/metody
Homeopatie

Homeopatie je jednou z metod komplementární, nebo též alternativní medicíny.

Více informací

Detail novinky/metody
Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM) je u nás známa především díky akupunktuře a léčbě čínskými bylinami.

Více informací

Aktuality

Detail novinky/metody
Jóga

Aktuální hodiny

Více informací

Detail novinky/metody
Praha

Aktuální konzultační hodiny v Praze

Více informací

Detail novinky/metody
Brno

Konzultační hodiny v Brně

Více informací

Ceník

Platný od 1. 9. 2019
Vstupní vyšetření/konzultace dospělí 90 min.
1 400 Kč
Vstupní vyšetření/ konzultace děti 60 min.
1200 Kč
Kontrolní vyšetření/ konzultace dospělí do 45 min.
700 Kč
Kontrolní vyšetření/ konzultace děti do 30 min.
600 Kč
Konzultace akutního stavu do 30 min
400 – 600 Kč
Každých dalších započátých 15 min. nad rámec vyšetření/ konzultace
150 Kč
Aplikace tejpu, běžná doba tejpování se pohybuje zhruba do 30 minut
10 min. / 100 Kč + materiál
Telefonická konzultace 10 – 30 min
100 – 300 Kč / nad 30 min. za každých 10 minut 200 Kč
Zrušení termínu klientem 72 – 24 hodin před vyšetřením/ konzultací
poplatek 50% z ceny
Zrušení termínu klientem méně než 24 hodin před vyšetřením/ konzultací
poplatek 100% z ceny
pozn. doba zrušení termínu je počítana v pracovních dnech

Kontakt

MUDr. Lucie Girgleová Hermanyová
Žacléřská 1040/1
197 00 Praha
tel.: +420 777 027 605
e-mail: info@erleichda.cz
IČ: 02437350
bankovní spojení: mBank 670100 – 2211251933/6210