ERLEICHDA
PORADNA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
HOMEOPATIE
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
VYDEJME SE SPOLEČNĚ
HLEDAT CESTU KE
ZDRAVÍ

Vstupte

Úvod

Smyslem setkávání v poradně zdravého životního stylu ERLEICHDA je uvědomit si zodpovědnost za své zdraví a osvojit si aktivní přístup k péči o něj. Ve své léčebné praxi se v současné době věnuji homeopatii a tradiční čínské medicíně (TČM). Předmětem diagnostiky je jak v homeopatii, tak v čínské medicíně, nalezení skutečných příčin nerovnováhy v organismu, která vedla ke zdravotním obtížím. Terapeutickým cílem je pak jejich odstranění, znovunalezení rovnováhy a její udržení.
Slovo ERLEICHDA pochází z knihy amerického spisovatele Toma Robbinse Parfém bláznivého tance a lze je přeložit přibližně jako „rozjasni se“. Přála bych si, aby každý klient odcházel z mé poradny „rozjasněn“, tedy s vírou ve vlastní léčebný potenciál.

O mně

MUDr. LUCIE GIRGLEOVÁ HERMANYOVÁ
Profilové foto

Vystudovala jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu jsem krátce pracovala na radiologickém oddělení (Kantonspital Baden) ve Švýcarsku a následně několik let na rehabilitačním oddělení (Nemocnice Jihlava). K integrativní medicíně mě přivedla potřeba hlubšího porozumění příčinám problémů mých pacientů a blízkých. Postupně jsem začala studovat homeopatii, akupunkturu a tradiční čínskou medicínu. Čas strávený na mateřské dovolené jsem kromě péče o děti věnovala intenzivnímu prohlubování znalostí všech těchto metod. Dalším mým dlouholetým zájmem je Iyengarova jóga. Absolvovala jsem cvičitelský výcvik „Jóga v širších souvislostech“, ve kterém se (mimo jiné) klade důraz na správné provedení ásán. Metodicky se propojují „východní“ ásány a „Iyengarovské“ pomůcky se „západními“ koncepty spirální dynamiky, myofasciálních linií a vývojové kineziologie. Za esenciální považuji osobní setkání s panem Vladimírem Vogeltanzem a jeho etikoterapií, jejíž principy se snažím uplatňovat jak v profesním, tak osobním životě. V posledních letech se věnuji zejména studiu čínské fytoterapie a výživy. Kromě akreditovaného kurzu výživového poradenství jsem absolvovala výživový kurs se zaměřením na rostlinnou stravu. V roce 2017 jsem zahájila tříleté vzdělávání v Rytmické masáži, které jsem v roce 2020 úspěšně dokončila a letos bych měla „završit“ další tříletý cyklus nástavbového vzdělávání, který je kromě prohlubování znalostí metody rytmické masáže věnován i studiu tzv. rytmických pohybových koupelí.

Metody práce

Detail novinky/metody
První návštěva

První návštěva v poradně alternativní medicíny ERLEICHDA začíná rozborem obtíží, se kterými klient přichází.

Více informací

Detail novinky/metody
Homeopatie

Homeopatie je jednou z metod komplementární, nebo též alternativní medicíny.

Více informací

Detail novinky/metody
Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská medicína (TČM) je u nás známa především díky akupunktuře a léčbě čínskými bylinami.

Více informací

Aktuality

Detail novinky/metody
Jóga

Individuální lekce

Více informací

Detail novinky/metody
Praha

Aktuální konzultační hodiny v Praze (2023)

Více informací

Detail novinky/metody
Brno

Konzultační hodiny v Brně

Více informací

Ceník

Platný od 1. 1. 2023
Vstupní vyšetření/konzultace dospělí do 80 min.
1 600 Kč
Vstupní vyšetření/konzultace děti do 70 min.
1 500 Kč
Kontrolní vyšetření/konzultace dospělí i děti do 50 min.
800 Kč
Kontrolní vyšetření/konzultace dospělí i děti 60 min.
1 000 Kč
Každých dalších započatých 10 min. nad rámec vyšetření/konzultace
200 Kč
Vyhodnocení jídelníčku včetně výživových doporučení
800 Kč/60 min.
Aplikace kinesio-tape
100-300 Kč/dle množství materiálu/
Telef., sms, online konzultace
200 Kč/10 min.
Telef., sms, online konzultace/ víkendy, v pátek od 18,00 hodin a ve všední dny od 20,00 hodin/
300 Kč/10 min.
Zrušení termínu klientem 72 – 24 hodin před vyšetřením/konzultací
poplatek 50% z ceny
Zrušení termínu klientem méně než 24 hodin před vyšetřením/konzultací
poplatek 100% z ceny
pozn. doba zrušení termínu je počítána v pracovních dnech

Kontakt

MUDr. Lucie Girgleová Hermanyová
Žacléřská 1040/1
197 00 Praha
tel.: +420 777 027 605
e-mail: info@erleichda.cz
IČ: 02437350
bankovní spojení: mBank 670100-2211251933/6210